KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Připojení počítače do internetových zásuvek na koleji

K připojení počítače do kolejní sítě je nutno podniknout následující kroky.

Návod je průběžně doplňován a upřesňován. Pokud se Vám nedaří připojit, zkontrolujte, zda byl aktualizován.

Konstruktivní připomínky, dodatky a nápady k tomuto textu (včetně odkazovaných návodů pro jednotlivé systémy) směřujte na webmaster@kolej.mff.cuni.cz (nepleťte si návod s problémy s připojením, na hlášení problémů je určena jiný adresa).

Hlášení závad s připojením se řídí příslušným Nařízením správce sítě.

Seznámit se s pravidly

Podrobně se seznamte s Směrnice děkana č.4/2008, Provozním řádem sítě a doplňujícími Nařízeními správce sítě a dle nich se při užívání sítě říďte a svůj počítač udržujte v patřičné kondici a stavu.

Neznalost neomlouvá, ušetřete si problémy přečtením několika málo dokumentů zmíněných výše, až budete odpojeni bude pozdě.

Zjistit MAC adresu síťové karty

Zaregistrovat počítač

K tomuto je třeba osobně navštívít kancelář správců sítě (na konci chodby vpravo od ubytovacích kanceláří). Je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz
  • ISIC (průkaz studenta)
a znát
  • číslo pokoje, na kterém chcete zásuvku zapojit
  • jméno počítače, pod kterým chcete na síti vystupovat (jmeno.kolej.mff.cuni.cz)
  • kterou zásuvku (levou/pravou - z Vašeho pohledu)
  • MAC adresu síťové karty (viz předchozí krok)
  • funkční e-mail, na který Vám budou zasílána všechna důležitá sdělení
  • univerzitní login (viz Příkaz děkana 1/95, pokud jej máte přidělen)

Provozní doba: Po, Út, Čt 9:00 - 12:00, St 13:30 - 16:00 (mimo uvedenou dobu nemusíte být odbaveni).

Studenti UK, ať už z MFF či jiných fakult, budou zaregistrováni bez nutnosti předložení dalších potvrzení. Nestudujete-li na UK, vyžádejte si u správců sítě bližší pokyny.

Po zaregistrování Vám na e-mail přijdou dvě hesla. Jedno pro přístup do sítě (802.1x - toto použijte v rámci tohoto návodu) a druhé pro přístup do informačního systému, ve kterém si budete moci měnit údaje sami (bez nutnosti asistence správy sítě).

Zaplatit

Podrobné informace o placení naleznete na speciální stránce o poplatcích.

Automatický instalátor

Na Windows, Linux, a speciálně Ubuntu, Mint, či podobné distribuce je jednodušší a vhodnější použít nadšenci připravený autokonfigurátor, který připojení ve velké míře nastaví za vás.

Použijete-li tuto utilitku, můžete vynechat kroky Připravit počítač na prvotní spuštění a Nainstalovat a nastavit klienta. Krok Zastrčit kabel se na vás vztahuje pouze přiměřeně.

Připravit počítač na prvotní připojení

Zastrčit kabel

Nyní připojte Váš počítač do sítě zastrčením vhodného kabelu do patřičné zdířky v počítači a na zdi.

Prvotní připojení počítače nevyžaduje žádnou zvláštní konfiguraci, vyjma té, že IP adresu nesmíte nastavovat ručně - adresu musíte nechat nastavit automaticky (viz krok Povolit DHCP). Připojovat se musíte do té zásuvky, kterou jste nahlásili při registraci.

Tento způsob připojení Vám poskytne pouze omezený přístup k síti. Zejména je určen k tomu, abyste se dostali na tento návod a počítač řádně nakonfigurovali.

IP adresu pro omezené připojení Vám bude přidělena až po uplynutí cca minuty od spojení. Windows Vám proto nejprve zahlásí problém s připojením, při dalším pokusu (buď automatickém, nebo ručním pomocí Repair) Vám již bude poskytnuta.

Možnost připojit se tímto dočasným způsobem může být po cca týdnu zrušena.

Nainstalovat a nastavit klienta

Zkontrolovat zabezpečení

Více informací naleznete ve FAQ.

Nastavit FTP server (volitelně)

Na koleji je k dispozici spousta zajímavých materiálů, například zápisky z přednášek, instalace mnoha oblíbených programů, které si tak mnohdy stáhnete rychleji, než z oficiálního webu výrobce (například instalace oblíbených Linuxových distribucí či volně šiřitelné programy).

Toto pohodlí na koleji existuje díky mnoha ubytovaným, kteří tyto materiály sdílí. Na oplátku můžete přiložit ruce k dílu a také něco nasdílet. Inspirovat se můžete například návodem na nastavení FTP serveru.

Užívat si (studijně) internetu a dodržovat předpisy a nařízení

Při práci s internetem nezapomínejte, že primárním účelem zřízení kolejní sítě je účel studijní a že v případě porušení platných předpisů (které jste si pilně nastudovali hned v úvodní fázi) Vám může být právo kolejní síť používat odepřeno. Dále jste povinni vybírat e-mailovou schránku, kterou jste uvedli jako kontaktní, a sledovat změny v předpisech, nařízeních a sítě (na změny budete upozorněni na kontaktní e-mail a zpravidla i formou novinky na úvodní stránce).

Snažte se udržovat svůj počítač nezavirovaný, veškerý software udržovat v aktuálním stavu a patřičně záplatovaný, rozumně nastavený.

Budete-li mít s připojením jakékoli potíže, které nezvládnete vyřešit vlastními silami, pročtěte si odkazy na hlavní stránce KolejNETu v sekci Připojení počítače k internetu, napište správě sítě, případně záležitost prodiskutuje s ostatními na kolejním fóru nebo v konferenci sitinfo-l. Vyžadujete-li reakci správy sítě, jediná podporovaná cesta je kontaktovat správu sítě přímo (e-mailem).

Další informace o kolejní síti a službách na něm naleznete na hlavní stránce KolejNETu.