KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Připojení počítače do internetových zásuvek na koleji

Všechny kroky a odkazy na ostatní systémy naleznete na souhrnné stránce.

Zjistit MAC adresu síťové karty - Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Poznámka: Testováno na Windows XP SP2, Windows 2003 SP1, Windows Vista RTM, Windows 7 RTM.

Zvolte Start - Run (Spustit), zadejte cmd a potvrďte OK. V zobrazeném okně zadejte ipconfig /all a stiskněte ENTER. MAC adresa se skrývá pod heslem Physical address (např. 00:00:00:00:00:00).

Pro zobrazení všech kroků k připojení počítače do KolejNETu a odkazy na ostatní systémy přejděte na souhrnnou stránku.

Připravit počítač na prvotní připojení - Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Poznámka: Testováno na Windows XP SP2, Windows 2003 SP1, Windows Vista, Windows 7.

Poznámka: na Windows 7 se doporučuje nainstalovat tento hotfix.

Zakázání sdílení a autokonfigurace

Více informací naleznete ve FAQ - autokonfigurace, sdílení.

Povolení DHCP

Zobrazte si dialog nastavení lokální sítě (níže), vyberte Local Area Connection (či jiné rozhraní, kterým se připojujete do KolejNETu), klikněte na něm pravým tlačítkem myši a zvolte Properties (Vlastnosti).

Windows 2000/XP/2003
Pro zobrazení dialogu zvolte Start - Settings (Nastavení) - Control Panel (Ovládací panely) - Network Connections (Síťová připojení).
Windows Vista
Na nastavení sítě se dostanete pomocí Start - napište "Network" ("sítí") - Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) - Manage network connections (Spravovat síťová připojení).
Windows 7
Na nastavení sítě se dostanete pomocí Start - napište "Network" ("sítí") - Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) - Change adapter settings (Spravovat síťová připojení).

Image

V seznamu zrušte (nemáte-li závážný důvod, proč ne) zaškrtnutí u Client for Microsoft Network, File and Printer Sharing for Microsoft Network, NWLink NetBios a NWLink IPX/SPX/NetBios.

I se závažným důvodem zrušte Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6).

Vyberte Internet Protocol [Version 4] (TCP/IP[v4]) a stiskněte Properties (Vlastnosti).

Zaškrtněte Obtain IP address automatically (Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky) a Obtain DNS server address automatically (Získat adresy serveru DNS automaticky).

Image

Windows Vista/7
Zvolte Start, napište regedit a stiskněte Enter.
Ve stromě nalistujte HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\.
Pokud v pravém seznamu nevidíte položku DisabledComponents, zvolte v menu Úpravy (Edit) - Nový (New) - Hodnota DWORD (32-bit) (DWORD (32-bit) Value) a vepište DisabledComponents.
Dvojklikněte na položku DisabledComponents.
Do pole zadejte ffffffff (osmkrát ef), zaškrtněte Šestnáctková (Hexadecimal) a stiskněte Enter.
Zkontrolujte, že řádek s DisabledComponents je ve znění "DisabledComponents | REG_DWORD | 0xffffffff (429467295).

Zapnutí Firewallu

Uvedený postup je platný pro Windows XP SP2, Windows 2003 SP1, Windows Vista a Windows 7. V ostatních systémech se může lišit, nebo nemusí být dostupný vůbec. Používáte-li jiný firewall, můžete tuto kapitolku přeskočit.

Windows XP/2003
V záložce Advanced předchozího dialogu v části Windows Firewall klikněte na Settings.
Windows Vista
Otevřete Start, napište 'firewall', spusťte Windows Firewall (Brána firewall systému Windows), poté klikněte na odkaz Turn Windows Firewall on and off.
Windows 7
Otevřete Start, napište 'firewall', spusťte Windows Firewall (Brána firewall systému Windows), poté klikněte na odkaz Turn Windows Firewall on and off.

Image

Zaškrtněte On.

Image

Pro zobrazení všech kroků k připojení počítače do KolejNETu a odkazy na ostatní systémy přejděte na souhrnnou stránku.

Nainstalovat a nastavit klienta - Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Poznámka: Testováno na Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows XP x64 RTM, Windows 2003 SP1, Windows Vista RTM, Windows 7 RTM.

Povolení služby Wireless Configuration

Otevřete okno Services (Služby), například zvolte Start - Run (Spustit), napište services.msc a potvrďte. V seznamu nalezněte službu uvedenou pro Váš operační systém níže (nelekněte se přitom dokonalosti překladů) a ověřte, že je povolena (StartupType = Automatic) a spuštěna (Status = Started).

Ve Windows 2000 je tato služba dostupná od Service Packu 4, případně po instalaci aktualizace Q313664 (vyžaduje SP3). Pravděpodobně ji právě v tomto systému budete muset ručně spustit a nastavit automatické spouštění.

Windows 2000 SP4
Wireless Configuration
Systémová konfigurace
Windows XP SP2 (neplatí pro SP3)
Wireless Zero Configuration
Automatická konfigurace bezdrátových zařízení
Windows XP SP3 (nutno povolit obě služby)
Wireless Zero Configuration
Automatická konfigurace bezdrátových zařízení
Wired AutoConfig Service
Automatická konfigurace pevné sítě
Windows 2003 SP1
Wireless Configuration
Windows Vista RTM
Wired AutoConfig Service
Služba Wired AutoConfig
Automatická konfigurace pevné sítě
Windows 7 RTM
Wired AutoConfig Service
Automatická konfigurace pevné sítě

V případě jiných jazykových mutací hledejte v popisu služby text 802.11, 802.1X nebo 802.1x (opět dle verze Windows).

Pro běh služby ve Windows 2000 je nejspíš nutné nainstalovat Client for Microsoft Network (nevidíte-li ho v seznamu u nastavení síťového spojení, klikněte na Install). Pravděpodobně stačí mít nainstalováno, není třeba spouštět/zaškrtávat. Po instalaci pusťte službu Wireless Configuration. (Jak Prokleska, 09.10.2005; Dan Lukeš, 12.06.2006)

Instalace SecureW2

Stáhněte si SecureW2 pro Váš systém a nainstalujte jej pomocí příslušného návodu. Požadovaný restart proveďte.

Windows 2000/XP/2003/Vista x86/x64
Licenci a release notes najdete v ZIPu.
Windows 7
Licenci a release notes najdete v ZIPu.
Poznámka: Výrobce bohužel odebral bezplatnou verzi tohoto programu ze svého portfolia. V případě potíží můžete použít libovolný jiný program zajišťující totéž, případně použáít klienta, ktery je soucasti WIndows 7 (metoda PEAP/MS-CHAPS).

Poznámka: Pokud se připojujete se stejným počítačem i v malostranské budově, připojujte se pomocí PEAP/MS-CHAPS místo pomocí SecureW2 (více informací).

Nastavení SecureW2

Zobrazte si dialog nastavení lokální sítě (níže), vyberte Local Area Connection (či jiné rozhraní, kterým se připojujete do KolejNETu), klikněte na něm pravým tlačítkem myši a zvolte Properties (Vlastnosti).

Windows 2000/XP/2003
Pro zobrazení dialogu zvolte Start - Settings (Nastavení) - Control Panel (Ovládací panely) - Network Connections (Síťová připojení).
Windows Vista
Na nastavení sítě se dostanete pomocí Start - napište "Network" ("sítí") - Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) - Manage network connections (Spravovat síťová připojení).
Windows 7
Na nastavení sítě se dostanete pomocí Start - napište "Network" ("sítí") - Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) - Change adapter settings (Změnit nastavení adaptéru).

Povolte IEEE 802.1x s typem SecureW2 a zvolte Properties (viz obrázek).

Image

V následujícím okně zvolte Configure.

Image

Nastavte údaje dle následujcích obrázků. Do pole Username a Password zadejte údaje, které jste dostali na e-mail (802.1x).

Image

Image

Image

Image

Klikněte na tlačítko Advanced a opět nastavte dle obrázku.

Image

Zvolte Start - Settings (Nastavení) - Control Panel (Ovládací panely) - Network Connections (Síťová připojení), a u Vámi používaného rozhraní (např. Local Connection Area/Připojení k místní síti) zvolte Disable (Zakázat) a poté Enable (Povolit). Po spuštění zvolte Repair (Opravit) - ve Windows 2000 použijte příkaz ipconfig /renew.

Ve Windows Vista zvolte Start - Control Panel - Network and Internet - Network and Sharing Center - Manage network connections, a u Vámi používaného rozhraní (např. Local Connection Area) zvolte Disable (Zakázat) a poté Enable (Povolit).

Upozornění: V případě, že se nepodaří přihlásit k síti, klient automaticky zaškrtne Prompt user for credentials na kartě User account a bude po Vás chtít heslo zadat ručně a potvrdit uložení, případně musíte vlézt opět do nastavení a odškrtnout zmiňované pole.

Nastavení šifrování ve Windows 8 bez SecureW2

Windows 8 umějí EAP-TTLS samy od sebe, není proto potřeba instalovat SecureW2. Místo toho se v 'Ovládací panely\Síť a Internet\Centrum síťových připojení a sdílení' -> Změnit nastavení adaptéru -> Zabezpečení nastaví šifrování podle dvou následujících obrázků:

Image

Image

Pro zobrazení všech kroků k připojení počítače do KolejNETu a odkazy na ostatní systémy přejděte na souhrnnou stránku.