KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


FAQ (Fakt Akutní Qvílení)

Jak nastavit Windows 2000/XP/2003, aby si samy nepřidělovaly IP adresu?

UPOZORNĚNÍ správce sítě: Návod uvedený níže byl vyzkoušen na jedné konkrétní instalaci systému Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, kde fungoval. Nezaručujeme, že bude fungovat i právě na vaší instalaci Windows. Je na vás ověřit, že postup "zabral".

Podle nařízení správce č. 05 smí počítač připojený v síti na VŠ koleji 17.listopadu používat jen adresu jemu přidělenou kolejním DHCP serverem. Bohužel, systémy MS Windows (TM), pokud nedostanou svou adresu od DHCP serveru, si určí svoji adresu sami a tím toto nařízení porušují. To může v síti způsobit jisté problémy a proto je třeba zajistit, aby Windows tuto svoji vlastnost nepoužívala. To lze provést jednoduchou editací registrů a sice přidáním položky

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPAutoconfigurationEnabled
    

typu DWORD a nastavit ji (nechat ji nastavenou) na 0.

Pakliže jste předešlému odstavci nerozuměli, následuje podrobný návod, podle něhož by to měl zvládnout kdokoliv vládnoucí myší. Nalogujte se jako administrátor a postupujte následovně.

Klikněte na tlačítko "Start" a poté na položku "Spustit", jak ukazuje následující obrázek:

do objevivšího se okna napište "regedit" a klikněte na OK:

Tím jste spustili program regedit, jež, jak jeho jméno napovídá, slouží k editaci, tj. měnění údajů, v registrové databázi, ve které je uložena většina nastavení Windows i dalších programů. Proto při manipulaci s registry postupujte vždy opatrně, nicméně následující postup by měl být bezpečný (a odzkoušel jsem ho). Hlavní okno tohoto programu vypadá takto:

Nejprve si budeme všímat pouze levé části okna. Registry jsou totiž uloženy ve stromové struktuře podobně jako třeba soubory na disku. Právě levá část nám umožní najít a manipulovat se správnou složkou (registrovou složkou, ne složkou obsahující soubory). Pakliže jste někdy pracovali s Windows Průzkumníkem, nebudete mít s tímto žádné problémy. Kliknutím na znaménko plus u každé položky ji "rozbalíme", tedy zpřístupníme si složky, které obsahuje, obsahuje-li nějaké. My potřebujeme vytvořit položku hluboko ve složce "HKEY_LOCAL_MACHINE", a proto, pokud již nevidíte její podsložky, klikněte na plus vedle ní (na obrázku výše je v červeném kolečku). Uvidíte něco podobného následujícímu obrázku:

Jak jste již pravděpodobně čekali, vidíme složky obsažené ve složce "HKEY_LOCAL_MACHINE". Postupujte podobně a klikejte na plus u postupně se objevujících položek: SYSTEM, CurrentControlSet, Services, Tcpip, Parameters. Pokud jste našli tu správnou složku, klikněte na ni. Nyní vytvoříme novou položku typu DWORD. Jak, to ukazuje další obrázek:

Jak je vidět, dosáhnete toho kliknutím na "Úpravy" v menu a potom na položky "Vytvořit" a "Nová hodnota DWORD". Nyní se objeví v pravé části okna nová položka se jménem "Nová hodnota #1" nebo podobným. Tento její název můžete ihned změnit, bude reagovat na váš vstup z klávesnice. Pokud by tomu tak nebylo, zvolte ji a v menu "Úpravy" zvolte "Přejmenovat". Smažte původní název a nazvěte tuto položku IPAutoconfigurationEnabled. Nyní se přesvědčte, že má hodnotu nula. Tuto (správnou) hodnotu naleznete na místě označeném kroužkem v následujícím obrázku:

Pokud na vašem počítači náhodou obsahuje tato položka jinou hodnotu, double-klikněte na její název a do jediného editačního pole, které lze měnit, napište nulu a klikněte na OK.

Stejnou položku i hodnotu je nezbytné nastavit i v podsložce "interfaces/{tajemné-číslo-určující-síťovku-připojenou-do-kolejnetu}". Bohužel v současné chvíli není známa jiná přímá metoda, jak zjistit, které číslo je to správné jinak, než porovnat výpis "ipconfig /all" a hodnoty příslušných položek v podsložce.

V každém případě zavřete regedit a restartujte počítač. Váš stroj od teď nebude samovolně porušovat výše zmíněné nařízení.

Martin Jambor

Text podle nejnovejších vědeckých poznatků upravil 31.1.2005 Dan Lukeš