KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Kufrárny

Na této stránce naleznete aktuální informace o otevírací době a správcích kufráren pro léto 2010. Údaje jsou průběžně aktualizovány přímo správci jednotlivých kufráren. V případě, že máte individuální požadavek, nebojte se kontaktovat přímo správce vaší vybrané kufrárny.

Pravidla kufráren

 1. Kufrárny slouží ubytovaným na koleji 17.listopadu výhradně k ukládání osobních věcí a to pouze po dobu letních prázdnin. KaM, Kolejní rada 17.listopadu ani správce kufrárny neručí za uložené věci.
 2. Do kufráren jsou přijímány pouze:
  • pečlivě uzavřené krabice
  • uzavíratelné obaly odolné proti poškození při běžné manipulaci (kufry, sportovní tašky, batohy)
  • pečlivě svázané koberce

  Velké předměty (lednice, mikrovlnky, monitory, kancelářské židle, ...) nemusejí být v krabicích, ale musí být zajištěny proti otevření/poškození při běžné manipulaci.

 3. Všechny do kufrárny ukládané předměty majitel předem označí svým jménem a identifikačním číslem (č. ISIC, OP, pasu, RČ, ...).
 4. Do kufrárny je přísně zakázáno ukládat potraviny. V případě, že je ukládán křehký obsah, majitel tuto skutečnost sdělí při ukládání správci a příslušný obal výrazně označí symbolem skleničky.
 5. Vyzvednutí věcí z kufrárny je možné jen po předložení průkazu s daným identifikačním číslem a probíhá proti podpisu.
 6. Kufrárny jsou studentům k dispozici pro ukládání věcí k dispozici minimálně od 18.06.2010 do 30.06.2010, a to v každém kalendářním týdnu nejméně dva dny, po dobu alespoň 30 minut ve večerních hodinách. Konkrétní otevírací dobu vyvěsí správce na dveře kufrárny a předá KR v elektronické nebo tištěné podobě - k vyvěšení na nástěnku a kolejní web.
 7. Kufrárna musí být pro výběr věcí k dispozici nejpozději ode dne nástupu správce kufrárny na kolej. Pokud správce přes léto na koleji setrvává, umožní výběr věcí nejpozději od 20.09.2009 do 02.10.2010. A to každý den nástupu studentů vyšších ročníků na kolej - po dobu alespoň 30 minut ve večerních hodinách. A po těchto nástupech až do 02.10.2010 umožní správce výběr věcí za stejných podmínek jako v předešlém bodu - dva dny v týdnu, alespoň 30 minut.
 8. Studenti si vyzvednou věci uložené v kufrárně ihned po svém nástupu na kolej, nejpozději však do 02.10.2010.
 9. Od 04.10.2010 se bude na kufrárnu nahlížet opět jako na sušárnu a majitel uložených věcí bude od této doby platit pokutu za prodlení, platnou pro sušárny. Pokud nebudou věci vyzvednuty do 08.10.2010, mohou být přestěhovány do náhradních prostor (temná sklepení koleje) - na náklady ubytovaného. KR si vyhrazuje právo dát k veřejnému rozdání věci nevyzvednuté do konce roku 2010.

Kufrárna A12

Kufrárna A14

Kufrárna A16

Kufrárna B1

Kufrárna B13

Kufrárna B14