KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Poplatky za připojení a jejich placení

Počítač
Ceník KAM
Nahlášení v ubytovací kanceláři, placení spolu s kolejným
Internet
100 Kč / kalendářní měsíc
Zadávání a kontrola plateb

Poznámky a vysvětlivky

Uživatelským jménem je Váš univerzitní login, heslo jste obdrželi e-mailem při registraci (jedno používáte pro konfiguraci svého počítače a druhé je právě heslo do informačního systému). Pokud jste ho zapomněli, kontaktujte správu sítě obvyklým způsobem.

Poplatek za Internet se platí za aktivní (funkční) zásuvku. To, která konkrétní zásuvka je za daný poplatek aktivní určuje ten, kdo zaplatil. Asignaci platby zásuvce můžete změnit kdykoli, a to i uprostřed měsíce. Změnu provedete sami v IS, nejlépe před odpojením počítače na původním místě. Než ho přenesete na nové místo bude v typickém případě nová zásuvka již aktivní. Také můžete o provedení změny požádat správce sítě, ten jí pak ale provede "až se k tomu dostane" což pro vás může znamenat nějakou dobu bez připojení.

Přestože se platí za zásuvku, každý počítač zapojovaný do zásuvky musí být navíc i registrován (tzn. jeho správce požádal o registraci, správce sítě jí provedl a přidělil počítači přihlašovací údaje).

Každý registrovaný počítač správce, který v daný měsíc zaplatil za aktivaci alespoň jedné zásuvku funguje v každé aktivní zásuvce (to znamené, že počítač bude fungovat i v jiných aktivních zásuvkách, nejen té, kterou jste zaplatili právě vy).

Zásuvky, které pro daný měsíc nebudou mít Internet objednány a zaplaceny, budou automaticky blokovány. Přesto tím není zrušena povinnost oznámit nám (osobně nebo e-mailem), že si službu připojení nadále využívat nepřejete. Z nezaplacení nepoznáme, zda odcházíte natrvalo a můžeme Vaše zdroje uvolnit pro jiné zájemce, nebo zda zde nejste jen dočasně.

V případě zájmu více lidí o jednu zásuvku má vždy přednost ten, kdo u dané zásuvky bydlí.

Berte, prosím, na vědomí, že platit úhrady je opravdu nutné v té výšce a s těmi symboly, které byly určeny - některé chyby není v naší moci vyřešit, případně vyřešit v uspokojivém čase a Vám nezbude než úhradu provést znovu a pak složitě řešit vrácení předchozích peněz. Pokud k nějakému omylu přesto dojde, pak informace o tom jak v tom-kterém případě postupovat najdete v tomto návodu.