KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Nástup na kolej, vystěhování a přestěhování

Aktualizováno v září 2009. Poděkování patří Tereze Šillíkové. Aktualizace a opravy směřujte na webmaster@kolej.mff.cuni.cz.

Nastěhování se na kolej

 1. Stanoviště Kolejní rady či kolejí
  • povinné, pokud se vyskytuje (zpravidla ve formě stolečků při hromadných nástupech)
  • nejspíše obdržíte kolejenku s vyplněným číslem pokoje dle rezervace
 2. Ubytovací kancelář
  • s sebou občanský průkaz, smlouva o ubytování, cca 4 500 Kč (raději trochu více), průkazové foto
  • dostanete závaďák a klíče
  • (v případě odůvodněné potřeby je možné si půjčit v ubytovací kanceláři nejdříve klíč od pokoje, na který se stěhujete, nechat si tam věci a pak až jít stát do fronty)
 3. Pokoj
  • vyplníte závaďák (zda je něco nefunkční, něco chybí, něco je odřené; nepodceňovat - zkontrolovat dle seznamu vybavení)
 4. Prádelna
  • odevzdáte závaďák
  • dostanete prostěradlo, povlečení a deku (vše volitelně)
 5. Vrátnice
  • zapíšete do příslušných knih závad provozní závady (kapající kohoutek apod.)

Vystěhování se z koleje

 1. Prádelna
  • odevzdáte prádlo
  • vyzvednete si závaďák
 2. Hospodářka
  • odevzdáte závaďák a domluvíte orientační čas převzetí pokoje
  • čekáte na pokoji na příchod hospodářky a převzetí pokoje
  • pokoj musí být čistý, uklizený, s původním rozmístěním nábytku (není-li výslovně dohodnuto jinak)
  • je-li v pořádku, hospodářka pokoj zamkne, nechá si klíč; na pokoj se už nedostanete
 3. Ubytovací kancelář
  • dořeší se finanční záležitosti
  • odevzdáte kolejenku

Přestěhování z pokoje na pokoj v rámci akademického roku

Postupuje se jako při vystěhování a následně nastěhování. Neřeší se finanční záležitosti (vyjma případného poplatku za novou kolejenku).

Nástup na kolej po letním ubytování

Nutno stihnout do začátku nástupů nově ubytovaných na kolej (cca půlka září)!

 1. Stěhujete-li se na jiný pokoj.
  Postup jako při vystěhování/nastěhování. Nejdříve si půjčíte klíč od nového pokoje, kam přenesete věci, abyste starý pokoj mohli odevzdat.
 2. Zůstáváte-li na stejném pokoji.
  Postačí návštěva ubytovací kanceláře. Je potřeba občanka, smlouva o ubytování, cca 4.500 Kč (lépe trochu více), kolejenka (z ní se vystřihne fotka).