KolejNET

VŠK 17. listopadu
Pátkova 3, 182 00 Praha 8

Vítejte na stránkách KolejNETu. Je to počítačová síť zbudovaná na vysokoškolské koleji 17. listopadu pro potřeby ubytovaných studentů.


Soutěž o nejlepší vzhled KolejNETu

Cílem soutěže je nabídnout studentům/návštěvníkům KolejNETu, aby si mohli vybrat z několika vzhledů ten, který je jim nejbližší. Současný pochází z mého pera a podle toho taky vypadá (rozumějte, Váš bude určitě lepší). Vězte, že vzhled bude sloužit zejména Vám (a Vašim spolužákům), abyste se na KolejNETu cítili dobře. :)

Soutěžící mají za úkol navrhnout vzhled stránek KolejNETu a ten v období od 15.11.2005 do 30.11.2005 včetně spolu s ostatními náležitostmi zaslat na e-mail webmaster@kolej.mff.cuni.cz a v předmětu uvést řetězec [soutez] a své jméno + pořadí návrhu. Náležitostmi jsou zejména celé jméno, věk ke dni uzávěrky, platný kontaktní e-mail a volitelně adresa osobních stránek.

Aktualizace

24.01.2006
Vítězem soutěže se stal spiGi, kterému tímto plně gratulujeme. Ať slouží!
30.11.2005
Každá stránka main-other má také na začátku textu nadpis (h1), vzniklý zpravidla z původního prvního nadpisu (h2).
28.11.2005
U tagu div.main přidána další třída main-index (hlavní stránka) a main-other (ostatní stránky).
Opraveny chyby v kódu některých stránek.
08.11.2005
Hlavička stránek (logo, nápis KolejNET, adresa a uvítání) obaleno do zvláštního div tagu. Upozorňuji na rozdílnost hlavní stránky od ostatních.
01.11.2005
Vyhlášení soutěže
10.10.2005
Diskuze o pravidlech

Ceny

Cena pro vítěze čítá (dle vlastního výběru) buď dva lístky na matfyzácký ples k sezení, dvě matfyzácká trička, případně kombinace 1 lístek a 1 tričko. Cenu věnuje Spolek matfyzák.

Lístky budou k dispozici za předpokladu, že se najde dostatek dobrovolníků, kteří ho pomohou zorganizovat (hlaste se), a že se ples bude konat v očekávaný termín (březen). V opačném případě budou nahrazeny tričkem. Barvu trička si budete moci vybrat z aktuální nabídky.

Množství a typ cen může být upraven podle počtu soutěžních návrhů, výsledků soutěže a možnostech organizátora.

Požadovaný formát

Soutěžní návrh je přijímán jako nešifrovaný ZIP nebo RAR archív obsahující sadu stylů CSS (Cascade Style Sheet), všechny použité obrázky a veškeré náležitosti (v souboru readme.txt).

Neovládáte-li CSS ani se Vám nepodaří sehnat dobrovolníka, který podle Vašeho návrhu CSS vytvoří, můžete zaslat sadu obrazovek se soutěžním vzhledem, popisem použitých písem a všechny použité obrázky. Sada obrazovat musí obsahovat minimálně hlavní stránku, FAQ a tabulku trafficu (adresy viz Seznam stránek pro testování). U soutěžních návrhů zaslaných sadou obrazovek organizátor nemůže zaručit jejich zařazením mezi alternativní vzhledy.

V případě, že součástí návrhu jsou obrázky s textem, u nichž lze očekávat, že budou potřeba i další texty (menu, ...), je nutno dodat i ve verzi bez textu s popisem, jak do něho text vepsat (typ písma, zarování, umístění, ...). Důrazně je však upřednostňováno se obrázkům s texty vyhnout. Zejména těchto návrhů se týká ustanovení o časové neudržitelnosti údržby.

Pokud se údržba některého návrhu ukáže jako časově náročná, bude tento návrh vyjmut z nabízení uživatelům (nezávisle na jeho umístění v soutěži). V případě velkého počtu návrhů může být počet nabízených zredukován.

Požadavky na design a CSS

Jeden ze souborů CSS bude hlavní, další jako hacky pro MSIE 6.0, 5.5 a 5.0. Primárně podporované prohlížeče jsou MSIE 6+, Opera 8+, Firefox 1+, Safari, Konqueror.

Zaslané CSS mohou být jak úplné, tak rozdílové vzhledem k aktuálnímu vzhledu. Své rozhodnutí uveďte spolu s ostatními náležitostmi.

CSS musí být validní a bez hacků. Zajištění funkčnosti v MSIE bude řešeno výhradně zvláštním rozdílovým souborem (případně více pro jednotlivé verze). Jednotlivé hacky budou v komentáři odůvodněny.

Při udávání velikostí a rozměrů jsou důrazně preferovány relativní jednotky (em, ...). Vzhled by měl být uzpůsoben možnosti změny velikosti písma v nastavení prohlížeče.

Vzhled musí počítat s možností změny rozsahu obsahu jednotlivých částí stránek a textů.

Preferována je použitelnost a přehlednost před grafickými skvosty.

Odkazy na obrázky z CSS použijte prosím takové, aby na něl šel poslat jednoduchý nahrazovač text za text a nebyl tím způsoben nežádoucí zásah do jiných částí CSS.

Seznam stránek pro testování

Všechny uvedené stránky obsahují tag <body id="www-kolej-mff-cuni-cz">, své styly tedy můžete pohodlně vyvíjet pomocí funkce uživatelských stylů prohlížeče. V MSIE tuto vlastnost naleznete v Tools | Internet Options | General | Accessibility, v Opeře Tools | Preferences | Content | Style options a poté aktivovat pomoci View | Style, ve Firefoxu pomocí instrukcí v souboru defaults/profile/chrome/userContent-example.css.

K seznamu ještě pravděpodobně přibude kompletní jídelníček (někdo ten kód ale ještě musí vyplodit).

Očekávaný harmonogram

 • Druhá polovina listopadu - Příjem soutěžních návrhů
 • Přelom listopadu a prosince - Zpracování a výběr návrhů ke zveřejnění
 • Prosinec + leden - Návrhy jsou nabízeny návštěvníkům formou alternativních vzhledů
 • Únor - Anketa o nejlepší návrh (aspoň týden zasahovat do výuky)
 • Přelom únor/březen - Vyhlášení výsledků, předání cen (ještě před matfyzáckým plesem)

Harmonogram může být v průběhu soutěže upravován.

Pravidla soutěže

Odesláním soutěžního návrhu dává soutěžící najevo svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se jimi řídit.

Organizátorem soutěže je Martin Cetkovský, webmaster KolejNETu.

 1. Ceny nejsou soudně ani jakýmkoli jiným způsobem vymahatelné, na ceny není právní nárok.
 2. Každý účastník může zaslat i více soutěžních návrhů. Každý z nich musí obsahovat všechny potřebné náležitosti a je posuzován zvlášť.
 3. Ze závažných důvodů, zejména při organizátorem nezaviněné ztrátě nebo zničení cen, si organizátor vyhrazuje právo soutěž nebo její část bez náhrady zrušit.
 4. Výhry je nutno si osobně vyzvednout v Praze. Bližší informace a podmínky budou výhercům sděleny e-mailem.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit soutěžící, kteří nebudou splňovat deklarovaná pravidla, a to s konečnou platností.
 6. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž anebo její pravidla prodloužit, zkrátit či jinak změnit, a to s okamžitou platností.
 7. V případě, že se do uzávěrky nesejde žádný použitelný návrh, vyhrazuje si organizátor posunout termín uzávěrky, případně soutěž zrušit.
 8. Soutěžící odesláním návrhu dává svolení k užití soutěžního návrhu na stránkách KolejNETu (www.kolej.mff.cuni.cz) a souhlasí, že jeho návrh může být dále upravován.
 9. Spolu s každý soutěžním návrhem je nutno dodat celé jméno autora, věk ke dni uzávěrky, platnou kontaktní e-mailovou adresou. Volitelně pak adresu osobních internetových stránek. Soutěžící souhlasí se zveřejněním těchto údajů na stránkách KolejNETu. Za toto zveřejnění nebude poskytována soutěžícímu odměna.
 10. Do okamžiku vyhlášení výsledků nebudou sdělovány údaje o autorech návrhů. Cílem tohoto ustanovení je zajištění větší objektivity hodnocení.
 11. Soutěžní návrh v požadovaném formátu je spolu se všemi náležitostmi nutno odeslat v termínu od 15.11.2005 do 30.11.2005 (uzávěrka) včetně na adresu webmaster@kolej.mff.cuni.cz a v předmětu uvést řetězec [soutez] a své jméno + pořadí návrhu.
 12. Organizátor po uzávěrce vybere ze soutěžních návrhů, které budou návštěvníkům nabídnuty k výběru jako alternativní styl stránek.
 13. Po určité době (minimálně 30 dnů), co budou soutěžní návrhy nabídnuty návštěvníkům jako alternativní vzhledy, bude spuštěna ankteta, ve které budou moci návštěvníci hlasovat o vítězný návrh. Tato anketa potrvá minimálně 14 dnů. Přesné termíny budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek.
 14. Vítězem se stane soutěžící, jehož návrh vzejde z ankety jako vítězný, tj. získá v ní nejvíce hlasů.
 15. Organizátor si vyhrazuje právo hlasy aktivně monitorovat a vyřazovat duplikáty. V případě vážného podezření na podvod při hlasování si organizátor vyhrazuje právo hlasování zneplatnit, soutěž zrušit, případně stanovit jinou formu posouzení návrhů.
 16. Výsledky soutěže budou zveřejněny do 14 dnů od úspěšného ukončení ankety soutěže, nenastanou-li žádné komplikace.
 17. HTML kód stránek je zakázáno modifikovat. V odůvodněných případech je možné pouze požádat o přidání atributu class či tagu div. Vyhovění této žádosti není zaručeno.
 18. Licence použitých materiálů (obrázky, ...) musí umožňovat jejich bezplatné použití na stránkách KolejNETu. Případná porušení autorských práv jdou na bedra příslušného soutěžícího. Organizátor za tato porušení nenese zodpovědnost.