next up previous
Next: Urychlování rotace hvězdy Up: Pomalejší rychlejšího urychlí Previous: Pomalejší rychlejšího urychlí

Co je to akreční disk

Pod pojmem akreční disk si můžeme představit něco jako Saturnův prstenec, ovšem plynný (plazmový). Jednotlivé částice akrečního disku však kromě uspořádaného keplerovského pohybugif kolem centrálního tělesa (hvězdy) konají též méně (pod vlivem magnetického pole) či více (tepelný) chaotický pohyb, díky čemuž se vzájemně srážejí, ztrácejí tak kinetickou energii a postupně spadávají na nižší keplerovské orbity, až dosáhnou povrchu centrálního tělesa a jsou jím pohlceny. Moment hybnosti, který se takto sestupujícím částicím nutně zmenšuje, předávají postupně vnějším vrstvám disku, kde jím může být roztáčena dosud nerotující, resp. pomaleji rotující hmota. Naznačeným způsobem akreční disk ``živí'' centrální hvězdu hmotou, kterou na svém vnějším okraji vychytává z okolního prostoru. U tzv. těsných dvojhvězd přetéká hmota z objemné hvězdy, která je např. ve stadiu červeného obra, do akrečního disku její souputnice. V dvojhvězdných systémech se skutečně akreční disky pozorují. Dalším možným místem výskytu jsou jádra galaxií. Tam by akreční disk mohl svým zářením prozradit přítomnost černé díry, kterou by obklopoval.Lubos Lumo Motl
Sun Oct 26 16:30:50 EST 1997