next up previous
Next: Struny před druhou revolucí Up: Obrazky zlutych ruzi 16 Previous: S Richardem Feynmanem o

Druhá superstrunná revoluce

John H.Schwarz

V minulých číslech Obrázků jsme kromě názoru R.P. Feynmana na superstruny přetiskli i rozhovor s J.H. Schwarzem o tomtéž tématu, jakož i další články. Nynější rozvoj teorie superstrun však vedl k zásadním pokrokům v jejím chápání. Nejprve naznačíme, kde se věci nacházely dříve, a poté načrtneme vliv nedávno objevených dualit a D-brán, stejně jako skryté jedenácté dimenze.S Johnem Schwarzem o superstrunách zde...
S Richardem Feynmanem o superstrunách zde...

Lubos Lumo Motl
Sat Oct 25 21:06:35 EDT 1997