next up previous contents
Next: Limerick (o relativitě) Up: The Limerick (On Relativity) Previous: Relativistická

Lumův křik

Lumo

Znal jsem mladou paní Bystrou,
jež předběhla ba i světlo:
vyšla jeden den
v relativní směr,
zpět přišla noc předminulou.


Další básně autora naleznete zde.

Luboš Motl pro redakci OŽR
Sat Mar 21 17:54:51 EST 1998