Lubošův dědeček František Koliha byl akademickým malířem, který také učil na gymnáziu v Plzni; mezi jeho žáky patřil i Miroslav Horníček, se kterým se děda pak často scházel. Lumo však moc malířského umění nezdědil. Ne každá myš umí malovat. Ale pokud nějakou takovou najdeš a klikneš na ní jinou myší, která malovat neumí, odkryje se ti umělecké bohatství internetu.