Noty jsou psány 'ascii' :-), velká písmena jsou hlubší oktáva. Rytmus zatím nedodávám. V kompozici se střídají 'mollové (vpravo) melancholické' a 'durové budovatelské' pasáže. Písmena v závorkách jsou doporučené (betaverze) doprovodné akordy.

Hymna Studentské komory AS MFF UK

My ve Studentské komoře(ami) A A H A As A f e
Akademického senátu(F) A As A H A As A f e
rozumíme pokoře(dmi) A H A As A f e
a myšlenky nechcem' od státu.(C) A As A H A As A f e
Naším úkolem jsou šťastné zítřky,(F) f g a- a a a h a (C) a g,
proto pracujem', sklízíme díky.d e (G) f- f f f g f (C) f e.
Matfyz se čtyřmi svými oboryc d (ami) e- e e f e (emi) e- d d
dočká se od nás řádné podpory.H c (dmi) d- d d e d (C) d- c c.
Vyučovat (U), integrovat (M),f g (F) a a, h a (C) a g,
kondenzovat (F), programovat (I)d e (G) f f, g f (C) f e
ať lidi fakulta naučí.c c c (F) A c f (C) g e g
Pohleďme sobě do očí!d e (G) f G d (C) d c c.

Vyjmuto z Příběhu jedné velké lásky.
Stránka poezie je zde.