ZMENA KODOVANI... klikni na psa pro zrušení rámečků

Čeština

Pokud již vám čeština funguje uspokojivě, můžete přeskočit tento odstavec. Pokud jste uživateli Windows 3.1 a podobných výrobků, nastavte si jednoduše v Options/General/Fonts fonty s popisem CE na konci, a to pro kódování Latin 1 i Latin 2. Celkem tedy aspoň dvakrát nastavíte kupř. Times New Roman CE a dvakrát Courier CE. CE je zkratka za Central European, tedy windowsovské fonty nejen CEské, ale obecněji středoevropské. Podobně uživatelé 32-bitových windows, tj. Windows 95 a NT, nastaví na tomtéž místě script "Central European" místo "Western" apod. Nakonec nastavte Document Encoding na Windows=CP1250. Klikněte ještě jednou na Options/Document encoding/Set default (dole) a Netscape vám vždy začne ve správném kódování. Užíváte-li špatně nakonfigurovanou síťovou instalaci, žádejte nápravu od svého sysopa.


V případě, že užíváte X-windows apod., potřebujete jiné kódování "ISO 8859 Latin-2" nebo tak nějak. Jelikož zdejší stránky jsou kódovány pro windows, musíte si vyvolat menu ZMENA KODOVANI. Vždy funkční by měla být změna kódování na ASCII, tj. zrušení diakritiky. Dekodéry odjinud, např. centrální kolejní, mohou selhat, jelikož mají základní kódování Latin-2 a ignorují u *.shtml souborů hlášku o základním kódování pro windows.

Cache

Doporučuji vám také nastavit větší Memory Cache v Options/Network preferences. Pokud máte počítač s velkou pamětí, nebojte se místo default 600kB nastavit třeba 4000kB. U navigatoru 2.0 bylo výhodné občas smazat memory cache na stejném místě, kde se nastavuje jeho velikost. Rychlost pak nabrala nové obrátky. Vyzkoušejte, zda budete pozorovat totéž.