Lumova stránka studentské komory akademického senátu MFF UK


Tato stránka je psána v kódování češtiny CP1250, obvyklém pro prostředí Windows, můžete však získat i (promiňte vynechání diakritiky) JINA KODOVANI. Stránka je neoficiálním sourozencem oficiální stránky SKASu (na celou obrazovku).
V pravém rámečku si můžete zobrazit hlavní stránku SKASu, rozebírající základní historii a smysl studentské komory a se seznamem členů. Dále se zde můžete seznámit s kritérii přidělování finančních prostředků SKASem pro vaše iniciativy. K dobré orientaci, na koho se obrátit s problémem daného typu, slouží náš Help. Na programovém prohlášení najdete úmysly senátorů z prvních okamžiků jejich úřadování. Zajímá vás i text a noty hymny SKASu?
Studentská komora je součástí akademického senátu, který má také svoji stránku. Pouhým kliknutím můžeš získat jeho statut, jednací řád a volební řád
SKAS inicioval nejeden návrh a projednával mnoho dokumentů. Důležitou měrou se podílel na stanovisku AS k návrhu VŠ zákona a vypracoval i stanovisko k předložené novele zákona. K dispozici máte zápisy ze zasedání SKASu:
1.zasedání.
2.zasedání (příloha).
3.zasedání.
4.zasedání,
5.zasedání,
6.zasedání,
7.zasedání.
8.zasedání.
9.zasedání.
10.zasedání.
Z poslední doby stojí za zmínku změna kritérií bodového hodnocení tělocviku, rada, jak se dopídit k osobnímu profilu pracovníků fakulty a mnohé informace z elektronických nástěnek MFF UK.
Z méně aktuálních informací nabízíme složení loňského SKASu spolu s výsledky voleb do SKASu letošního.
Uchováváme i staré texty: shromáždění akademické obce 1995, oznámení Dopravních podniků.
Made by LUMO Úterý, 2.dubna 1996

Jste právě čtenářem této stránky.