next up previous index
Next: Návod ke čtení těchto Up: Skripta z algebry Previous: Skripta z algebry

Contents

(Text k obrázkům na obálce viz definici rovnoběžnostěnu v kapitole Prostory plné vektorů a též kapitolu Dláždění a krystaly.)Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997