next up previous contents index
Next: Duální grupa Up: Letní semestr Previous: O vztahu matematické a

Dualita

 Dualita je jev, na který narazíme v mnohých oblastech vědy a lidské činnosti: v historii (v Rakousko-Uhersku), v...

V této kapitole se pokusíme vyložit podstatu některých významů tohoto slova.

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997