next up previous contents index
Next: Bilineární a kvadratické formy Up: Letní semestr Previous: Diagonalisace konvolučního operátoru

Kvadratický svět

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997