next up previous contents index
Next: Projektivní prostory Up: Kvadratický svět Previous: Signaturadefinitnost

Kvadriky a kuželosečky

  

Uvedené téma je nejstarší částí lineární algebry (z dob Egyptu, Řecka, Babylonu atd.), jeho neznalost ulehčí rozhodování, zda zkoušející udělí známku ``3'' či ``vyšší''.

Definice.   Kvadratickou ``plochou''tex2html_wrap_inline47328 rozumíme množinu bodů splňujících rovnici

equation41144

kde tex2html_wrap_inline47308 (čti ``velká alfa'') je reálná symetrická matice.Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997