next up previous contents index
Next: Malý úvod do teorie Up: Kvadratický svět Previous: Hlavní osy kvadrik

Vlnky a kódování obrazuLuboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997