next up previous contents index
Next: Pseudoinverse matice Up: Letní semestr Previous: Vlnky

Dvě maticové bagately

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997