next up previous contents index
Next: Co jest tensor Up: Letní semestr Previous: Polární rozklad operátoru

Říše tensorů

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997