next up previous contents index
Next: Grupa Up: Zimní semestr Previous: Další poznámky o předmětu

Kdo je grupa a těleso

 

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997