next up previous contents index
Next: Necelá dimense Up: Prostory plné vektorů Previous: Prostory plné vektorů

Lineární nezávislost

Definice. Vektory tex2html_wrap_inline48550 nazveme     lineárně závislé, existuje-li n-tice čísel

equation7101

equation7104

Zde tex2html_wrap_inline48162 znamená tex2html_wrap_inline47396 nebo tex2html_wrap_inline47398 . Pro každé i, pro něž tex2html_wrap_inline48564 , lze vyjádřit vektor tex2html_wrap_inline48566 jako lineární kombinaci ostatních vektorů

equation7115Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997