next up previous contents index
Next: Podobné maticematice v různých Up: Zimní semestr Previous: Frobeniova větařešitelnost soustavy

Operátory v různých basích, stopa

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997