next up previous contents index
Next: Determinant Up: Operátory v různých basíchstopa Previous: Podobné maticematice v různých

Stopa

 

Důležitost tohoto pojmu oceníme až později.

Definice. Nechť operátor tex2html_wrap_inline49492 má vůči nějaké basi tex2html_wrap_inline48492 matici tex2html_wrap_inline47308 . Stopou maticegif tex2html_wrap_inline47308 resp. operátoru f nazveme součet diagonálních prvků:

equation13576

Korektnost definice (nezávislost na basi) stopy pro operátor vyplývá z následujícího

tex2html_wrap_inline47710 tvrzení. Stopy podobných matic tex2html_wrap_inline47308 a tex2html_wrap_inline49794 jsou stejné.

Tvrzení je důsledkem obecnějšího faktu, tzv.  cykličnosti stopy (platí i když tex2html_wrap_inline50254 ):

equation13591

protože

equation13599

Cykličnost stopy dokážeme prostou změnou pořadí sumace a přejmenováním sumačních indexů:

equation13615

              A B A B A 
             A B A B A B A 
            A B A B A B A B A 
           A B A B A B A B A B A 
           B A B A B A B A B A B 
          B A B A B A B A B A B A B 
          A B A B A B A B A B A B A 
         A B A B A B A B A B A B A B A 
         B A B A B A B A B A B A B A B 
         A B A B A B A B A B A B A B A B 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
        B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
        B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
        A B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
         A B A B A B A B A B A B A B A B A B 
         B A B A B A B A B A B A B A B A B A 
          B A B A B A B A B A B A B A B A 
           B A B A B A B A B A B A B A B 
           A B A B A B A B A B A B A B A 
            A B A B A B A B A B A B A 
            B A B A B A B A B A B A B 
             B A B A B A B A B A B A 
             A B A B A B A B A B A 
              A B A B A B A B A B 
              B A B A B A B A B 
               B A B A B A B 
               A B A B A B A 
               B A B A B A B 
               A B A B A B A 
               B A B A B A B 
               A B A B A B A 
             B A B A B A B A B A 
             A B A B A B A B A B 
             B A B A B A B A B A 
             A B A B A B A B A B 
             B A B A B A B A B A 
             A B A B A B A B A B 
             B A B A B A B A B A 
             A B A B A B A B A B 
             B A B A B A B A B 
             A B A B A B A B A 
             B A B A B A B A B 
             A B A B A B A B 
              A B A B A B A 
               A B A B ALuboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997