next up previous contents index
Next: Několik pojmů z krystalografie Up: Letní semestr Previous: Letní semestr

Dláždění a krystaly

Před tím, než navážeme na přerušený výklad vlastních vektorů kapitolou o Jordanově tvaru a nilpotentních operátorech, zmíníme se, v následujících dvou kapitolách, o dvou tématech, spojených snad pouze pojmem grupy v nejobecnější formě: o krystalech a o exponenciále.

picture15072

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997