next up previous contents index
Next: Heisenbergův obraz Up: Exponenciála matice Previous: Exponenciála matice

Aplikace na soustavu diferenciálních rovnic

  Soustava lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu s konstantními koeficienty typu

equation26678

nebo ve složkách

equation26691

má řešení

equation26702

kde tex2html_wrap_inline51742 (správně pod sebou) je sloupec počátečních podmínek v čase t=0: tex2html_wrap_inline51744 .

Podrobnější diskusi výpočtu tex2html_wrap_inline51644 odložíme na konec kapitoly o Jordanově tvaru matice.Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997