next up previous contents index
Next: Poznámka k 2. vydání Up: Skripta z algebry Previous: Jeden citát pro kuráž

Zimní semestr

Luboš Motl a Miloš Zahradník
Sat Nov 1 23:22:02 EST 1997