Klikni sem a zruš rámečky...
Další JAVA applety u Luma
V okénku níže dokazujeme Pythagorovu větu geometricky. Pomocí tří tlačítek DALE, ZPET a OD ZACATKU se lze pohybovat mezi jednotlivými kroky důkazu. Kliknutím na obrázek lze zopakovat geometrickou operaci, kliknutím na komentář pod obrázkem lze text znovu vysázet. Hodně radosti při chápání důkazu. Omluváme se za chybějící diakritiku v appletu.

Moreyova homepage, Lumova homepage.