Literatura

PLA
L. Motl, M. Zahradník: Pěstujeme lineární algebru, Karolinum, Praha 1997

MatNeš
J. Matoušek, J. Nešetřil: Kapitoly z diskrétní matematiky, Skripta MFF UK, Praha 1995.

Či
P. Čihák a kol.: Matematická analýza pro fyziky V., Matfyzpress, Praha 2001

Prosk
I. V. Proskurjakov: Sbírka příkladů z lineární algebry (Sbornik zadač po linejnoj algebre), Nauka, Moskva 1970

Tan
C. Cohen-Tannoudji: Quantum Mechanics, Willey, New York 1977

Fil
A.F. Filippov: Sbírka úloh z obyčejných diferenciálních rovnic, Moskva, Nauka 1973

Kop
J. Kopáček a kol.: Příklady z matematiky pro fyziky I,II, MFF UK, Praha 1996

Bic
L. Bican: Lineární algebra v úlohách, SPN, Praha 1979

Děm
B. P. Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Moskva, Nauka 1977

Lja
I. I. Ljaško: Matematická analýza v příkladech 1: úvod do analýzy, derivace, integrál, Višča škola, Kijev 1974

Lang
S. Lang: Undergraduate algebra, 2. vydání, Springer, 1997; S. Lang: Introduction to Linear Algebra, 3. vydání, Springer, 1987

Stručné popisy příkladů